Liên đoàn chuyên nghiệp Vịnh Ba Tư

Enghelab Karaj
Trọng tài:
mở

world cup 2 năm 1 lần Paykan FC - Malavan

Paykan FC
1: 0
.1:0)
Malavan của Bandar Anzali
Cuộc họp này không được truy cập bởi bất kỳ người dùng nào khác

Bạn có hỗ trợ câu lạc bộ yêu thích của bạn tại sân vận động bất cứ khi nào anh ấy chơi ở nhà không? Với công cụ "Groundhopping" của TransferMarkt, bạn có thể ghi điểm tất cả các trận đấu bạn đã chứng kiến. Đơn giản chỉ cần đăng ký làm người dùng, đăng nhập và thu thập các báo cáo về các cuộc đấu tay đôi bạn đã truy cập trong danh sách cá nhân.

Để đăng ký
tính phí
Trò chuyện
Trò chuyện
Người tham gia trò chuyện
0 Chatters + 0 Khách
X
Trò chuyện và chặn cho 20 phút!!
X
Trò chuyện và chặn cho 20 giờ!!