Liên đoàn Carinth
FC Lendorf FC Lendorf

Bài 9

4 ngày | VI, 08/12/22   |19: 00h

2: 4
.1:1)

Thomas Morgenstern Arena
Trọng tài:
Günter Messner

SV Feldkirchen SV Feldkirchen

Vị trí 3

uae việt nam đá mấy giờ FC Lendorf - SV Feldkirchen

FC Lendorf
2: 4
.1:1)
SV Feldkirchen
Cuộc họp này không được truy cập bởi bất kỳ người dùng nào khác

?Apoyas một câu lạc bộ TU yêu thích en el estadio siempre que juega en casa? Con la Herramienta "Groundhopping" de Transfermarkt Puedes Anotar Todos Los Partidos Que đã có Presenciado. Đơn giản hóa Regístrate Como Usuario, Inicia Sesión y Recopila los thông báo cho De los Duelos Que có nhân viên của UNA.

AL đăng ký

Cronología

FC Lendorf SV Feldkirchen
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goles

Cambios

Amonestaciones