batrider dota 2 Thông tin công ty

Đây là những điều kiện sử dụng chung (sau đây là "CGU") của Transfermarkt GmbH & Co. KG, Wandsbeker Zollstra?e 5A, 22041 Hamburg, được đăng ký trong Cơ quan đăng ký Mercantile của Hamburg với số 109005 (sau đây là " các trang bằng tiếng Đức "transfermarkt.de", "transfermarkt.at" và "transfermarkt.ch", cũng như tất cả các trang web khác được quản lý bởi transfermarkt gmbh & co. kg theo hướng URL "transferMarkt" và với mã quốc gia tương ứng ( sau đây, "trang web").Khi đăng ký tại TransferMarkt, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều kiện dịch vụ.

1. Đối tượng Anb
1.1. CGU áp dụng cho tất cả các nội dung, chức năng và các dịch vụ khác (sau đây là "Dịch vụ") mà TransferMarkt đặt cho các trang web.
1.2. TransferMarkt có quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung cho các CGU này trong tương lai. TransferMarkt sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này trong thời gian đúng hạn. Những thay đổi này sẽ được bạn xem xét nếu bạn không phản đối các thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng trong vòng một tháng kể từ khi nhận được thông báo thay đổi. Trong trường hợp mâu thuẫn, bạn không còn có thể sử dụng các dịch vụ TransferMarkt.

2. Đăng ký
2.1. Bạn có thể sử dụng các trang web mạng mà không cần đăng ký và xem tất cả các dịch vụ được phát hành cho người dùng chưa đăng ký. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xuất bản bất kỳ nội dung nào trên các trang web, trước tiên bạn phải đăng ký với TransferMarkt mở tài khoản người dùng. Đăng ký là miễn phí. Sau khi đăng ký, một hợp đồng giữa TransferMarkt và bạn cho việc sử dụng các trang web được thiết lập.
2.2. Khi đăng ký, bạn phải giới thiệu tên và họ của bạn hoàn toàn và chính xác, cũng như một địa chỉ email hợp lệ. Thông tin bổ sung là tự nguyện.
23. Tên người dùng không thể bao gồm một email hoặc địa chỉ internet, nó không thể vi phạm quyền của bên thứ ba, đặc biệt là các quyền của tên hoặc thương hiệu thương mại của các bên thứ ba, không thể xúc phạm các giá trị tốt và không thể thô tục cách khác.
2.4. Khi bạn đăng ký, bạn phải thiết lập tên người dùng và mật khẩu.
2.5. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tên người dùng của bạn. Do đó, bạn phải giữ mật khẩu bí mật và cẩn thận bảo vệ quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của bạn đã được các bên thứ ba sử dụng không đúng cách, bạn phải loại bỏ nó và, nếu cần thiết, tạo một tài khoản mới. Nếu bạn không vi phạm nhiệm vụ của mình, bạn sẽ không chịu trách nhiệm.
2.6. Bạn không có quyền chuyển tài khoản thành viên của mình sang bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TransferMarkt.

3. Hiệu suất
3.1. TransferMarkt có quyền ngừng bất kỳ dịch vụ hoặc bộ phận dịch vụ nào của mình mà không cần thông báo trước.
3.2. Tất cả các quyền của các chương trình, dịch vụ, quy trình, phần mềm, công nghệ, thương hiệu đã đăng ký, phát minh, cơ sở dữ liệu và tất cả các tài liệu liên quan đến TransferMarkt chỉ nằm riêng với TransferMarkt. Tất cả các chương trình và nội dung của chúng bao gồm, các nhãn hiệu tài liệu và đăng ký chỉ được phép sử dụng cho các mục đích được đề cập trong thỏa thuận cấp phép của họ. Việc sao chép các chương trình, dịch vụ, quy trình, phần mềm, vv cho bất kỳ mục đích nào là bất hợp pháp.

4. Nội dung
4.1. Họ có thể sử dụng trang web mà không cần đăng ký và xem nhiều chức năng không yêu cầu đăng ký trước. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đóng góp xuất hiện trên trang web, bạn phải mở một tài khoản trước đó trong TransferMarkt. Đăng ký là miễn phí. Với việc đăng ký, một hợp đồng sử dụng trang web giữa bạn và TransferMarkt được thành lập.
4.2. Trách nhiệm của bạn là nội dung được gửi là chính xác, đặc biệt là nó không đi ngược lại bất kỳ luật nào có hiệu lực và không làm bị thương các bên thứ ba. Trước hết, bạn cam kết TransferMarkt với thực tế là nội dung được truyền đi không vi phạm quyền cá nhân của bên thứ ba. Cụ thể, nó bị cấm truyền nội dung
4.2.1. bị xúc phạm, phỉ báng, đe dọa, tục tĩu và rình rập,
4.2.2. phân biệt chủng tộc, xã hội quốc gia hoặc phục vụ các mục tiêu bất hợp pháp,
4.2.3. Tuyên truyền cho các tổ chức chống hiến pháp,
4.2.4. làm cho xin lỗi ma túy và/hoặc trừ nguy hiểm,
4.2.5. làm cho lời xin lỗi chiến tranh hoặc bạo lực và/hoặc làm mất đi,
4.2.6. Đi ngược lại những giá trị tốt, giai điệu tốt hoặc chống lại cách cư xử tốt,
4.2.7. bị xúc phạm một cách thô lỗ,
4.2.8. cho dù có bản chất khiêu dâm hoặc tình dục,
4.2.9. nguy hiểm cho tuổi trẻ,
4.2.10. Là cực đoan,
4.2.11. thúc đẩy sự thống nhất chính trị khủng bố hoặc cực đoan,
4.2.12. Thúc đẩy hoa hồng của một tội phạm,
4.2.13. Chứa ý kiến ??làm hỏng danh dự,
4.2.14. cho dù có thể xử phạt hoặc trái với luật pháp hoặc liên kết với nội dung trái với luật pháp, hoặc
4.2.15. Chứa đảng hoặc chính trị tuyên truyền.
4.3. Trong khi bạn sử dụng diễn đàn của chúng tôi và các dịch vụ khác, vui lòng gặp 11 Điều răn
4.4. Der von Ihnen übermittelte nội dung darf keine unhahrheiten über dritte enthalten und auch sonst nicht gegen rechte, insebsendere nicht gegen pers?nlichkeitsrechte dritter chính.
4.5. Nội dung bạn phát hành không nên chứa bất kỳ sự giả dối nào đối với các bên thứ ba và không nên vi phạm bất kỳ quyền nào, đặc biệt là quyền cá nhân của bên thứ ba.
4.6. Đặc biệt, trước khi truyền tệp hình ảnh, bạn phải đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng ảnh hoặc tệp, bao gồm quyền cung cấp cho công chúng thông qua Internet.
4.7. Có nghĩa vụ phải bồi thường cho TransferMarkt cho tất cả các khiếu nại thứ ba do vi phạm quyền của họ, đặc biệt là bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp và các quyền tài sản khác dựa trên nội dung mà bạn chuyển sang TransferMarkt. Ngoài ra, bắt buộc phải thông báo ngay cho TransferMarkt nếu bạn có kiến ??thức tiếp theo rằng bạn không có quyền cần thiết cho việc xuất bản nội dung nói trên hoặc nếu bạn có kiến ??thức tiếp theo nói rằng nội dung không hợp pháp. TransferMarkt có quyền truyền dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu theo ý kiến ??của TransferMarkt, có một sự nghi ngờ hợp lý rằng nội dung bạn đã truyền tải đã vi phạm quyền của các bên thứ ba và bên thứ ba tuyên bố vi phạm các quyền này đối với TransferMarkt.
4.8. Có nghĩa vụ phải bồi thường cho TransferMarkt cho tất cả các khiếu nại thứ ba do vi phạm quyền của họ, đặc biệt là bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp và các quyền tài sản khác dựa trên nội dung mà bạn chuyển sang TransferMarkt. Ngoài ra, bắt buộc phải thông báo ngay cho TransferMarkt nếu bạn có kiến ??thức tiếp theo rằng bạn không có quyền cần thiết cho việc xuất bản nội dung nói trên hoặc nếu bạn có kiến ??thức tiếp theo nói rằng nội dung không hợp pháp. TransferMarkt có quyền truyền dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu theo ý kiến ??của TransferMarkt, có một sự nghi ngờ hợp lý rằng nội dung bạn đã truyền tải đã vi phạm quyền của các bên thứ ba và bên thứ ba tuyên bố vi phạm các quyền này đối với TransferMarkt.

5. Hủy bỏ, khiển trách và tắc nghẽn
5.1. Nếu có những dấu hiệu cụ thể cho thấy các điều khoản pháp lý, quyền của bên thứ ba hoặc các CGC này có thể vi phạm khi truyền nội dung và/hoặc sử dụng dịch vụ hoặc vì bất kỳ lý do quan trọng nào khác, TransferMarkt có thể loại bỏ tất cả hoặc một phần nội dung mà bạn đã gửi mà không cần Thông báo hoặc thông báo, hạn chế quyền sử dụng của bạn trong các diễn đàn hoặc các chức năng khác, cảnh báo bạn về nó hoặc chặn tài khoản người dùng tạm thời và vĩnh viễn. Khi chọn các biện pháp như vậy, TransferMarkt sẽ bao gồm lợi ích hợp pháp của bạn trong quyết định.

6. Trách nhiệm của TransferMarkt
6.1. TransferMarkt rõ ràng cách xa nội dung của tất cả các liên kết với TransferMarkt và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các nội dung nói trên. Các nhà thầu chịu trách nhiệm cho các nội dung này.
6.2. TransferMarkt không thể đảm bảo tính khả dụng liên tục và năng lực chức năng của các trang web và dịch vụ, nhưng cố gắng duy trì các trang web có sẵn càng lâu càng tốt. TransferMarkt không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với thất bại, tổn thất dữ liệu và lô hàng không chính xác. Ngoài ra, TransferMarkt sẽ không chịu trách nhiệm gián đoạn về chất lượng truy cập vào Dịch vụ TransferMarkt. TransferMarkt có quyền làm gián đoạn hoạt động của các trang web hoặc dịch vụ riêng lẻ bất cứ lúc nào và không có thông báo trước. Trách nhiệm của TransferMarkt đối với thiệt hại hoặc thiệt hại do đó cũng bị loại trừ trong những trường hợp này.
6.3. Transfermarkt chỉ chịu trách nhiệm cho các nội dung bất hợp pháp có sẵn để sử dụng theo § 10 của luật truyền thông điện thoại nếu
6.3.1. TransferCedMarkt nhận thức được nội dung bất hợp pháp hoặc dấu hiệu chuyển nhượng biết các sự kiện hoặc hoàn cảnh mà nội dung bất hợp pháp là rõ ràng và
6.3.2. TransferMarkt đã không thực hiện các biện pháp ngay lập tức để loại bỏ thông tin hoặc chặn truy cập vào nó ngay khi TransferMarkt có kiến ??thức về nó.
6.4. Mặt khác, TransferMarkt sẽ chỉ chịu trách nhiệm về các thiệt hại do các hành vi có chủ ý hoặc sơ suất và các thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng vật chất hơi sơ suất. Trong trường hợp thứ hai, trách nhiệm được giới hạn trong thiệt hại thường thấy trước. Những hạn chế về trách nhiệm này cũng được áp dụng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ của các đại diện pháp lý hoặc trợ lý điều hành của TransferMarkt. Những hạn chế trên của trách nhiệm sẽ không áp dụng cho dù cuộc sống, tính toàn vẹn hoặc sức khỏe có bị ảnh hưởng bởi sự vi phạm nghĩa vụ.
6.5. Một trách nhiệm nữa được loại bỏ khỏi điều này.

7. Hợp đồng / thời gian chấm dứt
7.1. Bạn có quyền bất cứ lúc nào để chấm dứt hợp đồng người dùng có hiệu lực ngay lập tức mà không phải thực hiện một khoảng thời gian thông báo và không cần phải chỉ ra một lý do.
7.2. Mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng sử dụng vì một lý do chính đáng. Một lý do quan trọng cho việc chấm dứt bởi TransferMarkt sẽ được đưa ra, đặc biệt nếu bạn vi phạm một lần nữa và mặc dù có các cảnh báo, các quy định thiết yếu của các CGC này.
7.3. Bạn kết thúc thỏa thuận bằng cách gửi một biểu mẫu điện tử do TransferMarkt cung cấp cho mục đích này trên trang web: Ở phía bên phải của hồ sơ người dùng, bên cạnh tùy chọn thay đổi mật khẩu của riêng bạn, chức năng "Xóa tài khoản" được đặt. Sau khi vận chuyển, TransferMarkt sẽ ngay lập tức tắt tài khoản người dùng của bạn. Việc hủy bỏ bởi TransferMarkt sẽ được thực hiện bằng cách chặn vĩnh viễn tài khoản người dùng của nó.

8. Quyền thu hồi
8.1. Nếu bạn đã đăng ký tại TransferMarkt cho một mục đích không thể tự mình quy cho hoạt động thương mại hoặc chuyên nghiệp của bạn, bạn cũng sẽ được áp dụng cho các điều khoản sau đây như một người tiêu dùng theo Điều 13 của Bộ luật Dân sự Đức (BGB): Bạn Có thể hủy đăng ký trong vòng hai tuần dưới dạng văn bản (ví dụ: thư, fax hoặc email) mà không cần phải chỉ ra lý do. Thời gian bắt đầu sau khi TransferMarkt kích hoạt tài khoản người dùng, nhưng không phải trước khi nhận được hướng dẫn này. Vận chuyển thời gian thu hồi là đủ để thực hiện thời gian thu hồi trong mỗi trường hợp trước đó. Trong mỗi trường lịch việt nam trung quốc world cup 2022 hợp trước đó, việc thu hồi có thể được gửi qua thư bưu điện đến Transfermarkt GmbH & Co. KG, Wandsbeker Zollstra?e 5A, 22041 Hamburg hoặc qua email đến địa chỉ info@transfermarkt.de
8.2. Quyền thu hồi của nó hết hạn theo § 312d đoạn 3 của BGB ngay cả trước thời gian thu hồi hai tuần theo Mục 8.1 sẽ hết hạn nếu TransferMarkt bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyển nhượng cho TransferMarkt mà bạn đã đăng ký với sự đồng ý của bạn hoặc Nếu bạn đã bắt đầu cung cấp dịch vụ TransferMarkt mà lịch việt nam trung quốc world cup 2022 bạn đã đăng ký (ví dụ: bằng cách đặt nội dung trên một hoặc nhiều trang web).
8.3. Trong trường hợp thu hồi, các dịch vụ mà cả hai bên nhận được sẽ được trả lại và các lợi ích xuất phát sẽ được từ bỏ. Nếu bạn không thể trả lại dịch vụ nhận được toàn bộ hoặc một phần hoặc chỉ trong trạng thái xấu đi, bạn phải trả tiền bồi thường cho chúng tôi về vấn đề này nếu cần thiết.

9. Bảo vệ dữ liệu
lịch việt nam trung quốc world cup 20229.1. An toàn và bảo vệ dữ liệu là một mối quan tâm đặc biệt của TransferMarkt. TransferMarkt cam kết tôn trọng các quy định pháp lý về bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là Luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang (BDSG) và Luật Truyền thông (TMG). Đối với phần còn lại, TransferMarkt gửi tất cả người dùng đến tuyên bố bảo vệ dữ liệu của họ.

10. Quy định cuối cùng
10.1. Hợp đồng sử dụng và việc sử dụng các dịch vụ TransferMarkt sẽ được điều chỉnh độc quyền bởi luật thực chất lịch việt nam trung quốc world cup 2022 của Đức.
10.2. Đối với các vụ kiện bắt nguồn hoặc liên quan đến hợp đồng sử dụng hoặc sử dụng các dịch vụ transfermarkt, các tòa án Hamburg sẽ có thẩm quyền nếu bạn là một thương gia hoặc không có nơi cư trú vĩnh viễn ở Đức, chuyển giao nơi cư trú hoặc thói quen của bạn ở nước ngoài sau khi nhập cảnh Có hiệu lực của những điều kiện này hoặc nếu nơi cư trú hoặc cư trú theo thói quen của bạn không được biết đến tại thời điểm đệ trình nhu cầu. Tuy nhiên, Transfermark cũng có quyền thực hiện các hành động pháp lý chống lại bạn trước các tòa án có thẩm quyền khác.
10.3. Trong trường hợp một hoặc nhiều điều khoản của các CGU này hoặc không hợp lệ, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các điều khoản còn lại. Điều khoản không hợp lệ sẽ được xem xét thay thế bằng một điều khoản hợp lệ gần nhất có thể theo ý nghĩa kinh tế và mục đích của việc xử lý không hợp lệ.